DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Mikropożyczka z tarczy także dla samozatrudnionych

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Zgodnie z zapowiedziami wprowadzono do tarczy antykryzysowej zmianę, dzięki której z tzw. mikropożyczki (z Funduszu Pracy) będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wcześniej mikropożyczka była „zarezerwowana” dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, co nie zostało najlepiej przyjęte właśnie przez samozatrudnionych. Wynikało to z konieczności spełnienia warunku uprawniającego do umorzenia pożyczki, opisanego jako nie zmniejszenie stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Obecna zmiana polega na tym, że do umorzenia pożyczki wystarczy co do zasady tylko prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W ten sposób zrezygnowano z dotychczasowego wyłączenia tej części mikroprzedsiębiorców, których stan zatrudnienia wynosi 0. Rozwiązanie to jest zawarte w art. 15 zzd ust. 7 i brzmi następująco:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wnioski o pożyczkę (do maksymalnie 5000zł) będzie można składać tak jak poprzednio do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Obecnie naborów jeszcze nie ma – stan na 21.04.2020r. Warto jednak na bieżąco śledzić właściwe dla siebie strony urzędów pracy, bo komunikaty o naborach mogą pojawić się w każdej chwili. Choć w istocie nie ma to aż tak dużego znaczenia jak przy dofinansowaniach od starosty, na które aby się załapać, to należy wniosek złożyć w terminie 14-u dni od dnia ogłoszenia naboru.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post