DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Wojewódzkie tarcze antykryzysowe

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Dużo się piszę na temat rządowej tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ostatnio też nie rzadziej wspomina się o tarczy finansowej, czyli ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tudzież tarczy w ramach której Agencja Rozwoju Przemysłu udzielać będzie wsparcia na rzecz przedsiębiorców. Na ten temat więcej można przeczytać we wpisie „Wsparcie z ARP – jak wygląda procedura?”

Natomiast warto również wiedzieć, że równocześnie na poziomie wojewódzkim lub ogólnie regionalnym tworzy się dodatkowe tarcze antykryzysowe. Najczęściej jako uzupełnienie rządowej tarczy.

RUDA ŚLĄSKA

I tak przykładowo władze Rudy Śląskiej, gdzie mieści się kancelaria, oferują następującą pomoc lokalnym przedsiębiorcom:

1. płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika będą odraczane lub rozkładane na raty
2. będzie można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
3. przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres; ulga nie dotyczy opłat za media
4. do końca maja wstrzymane będą upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty

Więcej można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska.

ŚLĄSK

Poza tym na terenie województwa śląskiego powstały jeszcze przynajmniej dwa duże pakiety wsparcia dla przedsiębiorców:

Śląski pakiet dla gospodarki

Czyli wojewódzka oferta działań i pomoc dla przedsiębiorców, która powstała w oparciu o środki unijne. Pakiet stanowi uzupełnienie działań strony rządowej w ramach Tarczy Antykryzysowej i obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.

Więcej można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Czyli oferta pomocy Miasta Katowice dla wszystkich przedsiębiorców: spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i komandytowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, Stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą (NGO). W skład zaproponowanego pakietu wchodzą formy wsparcia, które koncentrują się wokół: czynszów za lokale użytkowe należące do miasta, dzierżaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, inwestycji miejskich, funduszu pożyczkowego, płynności finansowej przedsiębiorców i innych.

Więcej można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Katowice.

MAŁOPOLSKA

I aby nie ograniczać się tylko do jednego województwa to wspomnieć jeszcze można o Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W jej ramach wyodrębnione są dwa pakiety:

Pakiet Przedsiębiorczości

W tym zakresie ma być uruchomiona dotacja bezzwrotna w formie Bonu Rekompensacyjnego. Ma obejmować przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, z wyłączeniem właściciela) i którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 50% (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019 roku, w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19).

Kwota wsparcia ma wynosić 9000 zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat. Czyli ilość bonów dla wnioskującego przedsiębiorcy wynosi od 1 do 49. I co ciekawe z dofinansowania będzie można pokryć wszelkie niezbędne wydatki na utrzymanie bieżącej działalności firmy. Przykładowo wymienia się tutaj opłaty eksploatacyjne, czynsze, zaległe zobowiązania, podatki i opłaty lokalne, wynagrodzenia pracowników, jak również wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego.

Pakiet Płynności Finansowej

W ramach tego pakietu ma funkcjonować pożyczka płynnościowa skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, która wynosić ma do 500 tys. złotych.

Co do zasady ma być udzielana w ramach pomocy de minimis i wówczas będzie nieoprocentowana. Gdyby jednak przedsiębiorca wnioskujący o pożyczkę wyczerpał wcześniej limit pomocy de minimis, to zapewnia się, że pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Okres trwania pożyczka nie będzie dłuższy jak 6 lat.

Natomiast pożyczka będzie mogła zostać wykorzystana na wydatki bieżące, obrotowe: wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r..

Więcej o całej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej można przeczytać na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Jeżeli posiadasz wiedzę na temat innego programu wsparcia udzielanego w ramach kryzysu epidemicznego to śmiało napisz o tym w komentarzu lub w wiadomości mailowej. Być może w ten sposób zmaksymalizuje się szanse skorzystania z pomocy dla jak największej liczby przedsiębiorców.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post