PRAWO PRACODAWCY

Szkolenia wstępne i okresowe BHP w czasie epidemii.

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

Była już TUTAJ mowa o badaniach profilaktycznych. Dzisiaj, krótkie uzupełnienie o temat związany z obowiązkami w zakresie BHP

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych reguluje również kwestie przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP.

Szkolenia wstepne

Otóż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

WYJĄTKI

W kilku przypadkach jest jednak niedopuszczalne przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w takiej zdalnej formie, dotyczy to:

  • pracownika zatrudnianego lub przenoszonego na na stanowisko robotnicze,
  • pracownika zatrudnianego lub przenoszonego na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu,
  • studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenia okresowe

Jeżeli natomiast w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego a także w okresie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego przypada termin przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP to ulega on wydłużeniu do 60-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post