DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, TARCZA FINANSOWA

Pożyczki płynnościowe POIR

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

Kolejną formą pomocy dla firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 są pożyczki płynnościowe na zapewnienie jak sama nazwa wskazuje płynności finansowej firmy.

Pula środków przeznaczona na tą formę pomocy to 400 mln złotych.

Pożyczki te udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm, które z powodu epidemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.

Wnioskować o udzielenie pożyczki może prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%.

Brak jest opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.


Okres spłaty pożyczki maksymalnie może wynosić 6 lat a rozpoczęcie jej spłacania może być przesunięte nawet do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.


Program przewiduje również tzw. wakacje kredytowe które polegają na wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku ale tylko w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki.

Można otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową.

PODSTAWOWE WARUNKI

  • górną granicą pożyczki jest kwota 15 mln złotych,
  • pożyczka nie może przekroczyć 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.
  • w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności,
  • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników,
  • kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
  • firma nie mogła znajdować się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  • firma nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
  • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, firma musi mieć siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP

Aktualnie pożyczek udzielają 3 instytucje

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – w województwach: dolnośląskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim,

Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim.

Wnioski o pożyczkę można składać przez internet na stronach ww. instytucji lub w punktach obsługi klienta. Procedura przyznawania pożyczki jest prosta. Regulaminy dostępne na stronach instytucji wskazują jaka dokumenty są wymagane do wniosku. Dodatkowo poza dokumentami we wniosku należy zawrzeć plan, z prognozą poprawy płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.

Kwota pożyczki nie jest uzależniona od wielkości zatrudnienia, a osoby samozatrudnione również mogą z niej skorzystać.

Kwota pożyczki jest uzależniona od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości spłaty pożyczonej kwoty już po osiągnięciu równowagi finansowej w przedsiębiorstwie.

Skorzystanie z innych instrumentów wsparcia programu rządowego związanego z COVID-19 nie wyklucza skorzystania z pożyczki płynnościowej.

Z pożyczki mogą skorzystać również firmy które uzyskały z ZUS zawieszenie lub umorzenie płatności składek.

Niektóre branże zostały wykluczone z pomocy, są to m.in producenci i importerzy napojów alkoholowych, tytoniowych, materiałów wybuchowymi, broni, amunicji i treści pornograficznych.

O szczegółach dowiedzieć się można na stronie BGK , na której znajdują sie również linki do poszczególnych instytucji udzielających pożyczek płynnościowych.

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post