SPRAWY ORGANIZACYJNE, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Numery Tarcz Antykryzysowych

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Od początku wprowadzania szczególnych rozwiązań przeciwko COVID-19, czyli niejako od początku marca 2020r, pojawiło się wiele nowych uregulowań prawnych. Kolejne pakiety nowelizowanych przepisów lub nowo wprowadzanych przepisów nazywa się niezmiennie Tarczami Antykryzysowymi. W zasadzie na dzień dzisiejszy trudno już połapać się co, gdzie i kiedy było zmieniane. Podobnie do nie lada wyczynu należy ustalenie jaki pakiet zmian wchodził w kolejne numeracje Tarcz Antykryzysowych.

W tym więc miejscu, niejako systematyzując owe kwestie, podaję jakie ustawy składają się lub prawdopodobnie składać się będą na wszystkie Tarcze Antykryzysowe (stan na dzień 12.05.2020r).

W dalszej części wpisu nie ma więc nic poza nazwami ustaw, które tworzą Tarcze 1.0, 2.0, 3.0 (w trackie prac w Senacie – stan na dzień 12.05.2020r) i 4.0 (podobno jest już projekt, ale na pewno nie na stronie Sejmu – stan na dzień 12.05.2020r). I wbrew pozorom w ten sposób nie staram się zniechęcić Cię do dalszej lektury, bo w gruncie rzeczy uważam, że tego rodzaju wpis może być dla Ciebie przydatnym narzędziem w celu szukania dalszych interesujących Cię kwestii. Oczywiście, jeżeli tylko samemu będziesz chciał temu podołać 🙂

Tarcza Antykryzysowa 1.0

Przede wszystkim składa się z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Treść powyższej ustawy należy jednak czytać z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu kolejnych trzech ustaw, tj.:

  • ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568),
  • ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020 r., poz. 569),
  • ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 567).

Tarcza Antykryzysowa 2.0

W zasadzie składa się z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Na dzień 12.05.2020r jest to uchwalona przez Sejm RP w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Obecnie w trakcie rozpatrywania przez Senat.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 (?)

Podobno jest już projekt. Ba, miał być już czytany w Sejmie 05.05.2020r. Do dzisiaj na stronie Sejmu nie udostępniono jednak jego treści. Podobno jest nadal analizowany. Z informacji jakie można wyczytać w Internecie to ma się na ową Tarczę składać ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ze wszystkimi już obowiązującymi ustawami można zapoznać się na stronie Dzienniku Ustaw z 2020r.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post