DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, TARCZA FINANSOWA

Pilne! Zmiany w Regulaminie Tarczy Finansowej! (od 28.05.2020r)

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Procedura przyznawania subwencji w ramach Tarczy Finansowej, jak na nasze „podwórkowe” standardy, działa całkiem sprawnie. Owszem, raz działa bardziej sprawnie, drugi raz mniej sprawnie, a jeszcze kolejny raz w ogóle nie działa. Taka jednak specyfika wszelkich programów pomocowych. Tym bardziej, jeżeli program jest tworzony w nadzwyczajnych warunkach, jakimi niewątpliwie są epidemia, kryzys finansowy (lub o mało co kryzys finansowy) i politycznie napięcie, związane z organizacją wyborów prezydenckich.

Przez to wychodzi wiele nieporozumień oraz innych spornych sytuacji. Bez wchodzenia w szczegóły pierwszymi z brzegu problemami jakie pojawiają się w związku z procedurą starania się o subwencję są nieuzasadnione decyzje odmowne. Albo tak ogólnie uzasadnione, że nie sposób jest ustalić gdzie leży rzeczywiste źródło odmowy subwencji. Ba, czasem nawet kilkukrotnie zdarzają się takie odmowy, które w pewnym momencie doprowadzają do takiego punktu, w którym pozostaje jedynie rozłożyć ręce.

Dlatego też za ważne a zarazem pozytywne działanie należy uznać proponowane zmiany w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. W końcu też będzie wiadomo od kiedy wprowadzane są choćby najmniejsze zmiany w regulaminie. Wcześniej bywało bowiem z tym różnie, tudzież w szczególności w pierwszych dniach naboru wniosków.

Nowelizacja Regulaminu ma obowiązywać od dnia 28 maja 2020r a ze wszelkimi zmianami można zapoznać się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

W tym miejscu ze wszystkich zmian wyróżniam tą która daje możliwość zwrócenia się za pośrednictwem Banku do PFR z zapytaniem dotyczącym otrzymanej decyzji odmownej. Przypominam bowiem, że dotychczas w razie odmowy można tylko i wyłącznie złożyć ponownie wniosek o subwencje. Pozostaje jedynie pytanie czy w razie zwrócenia się z takim zapytaniem PFR będzie mógł od razu zmienić decyzję odmowną, czy też nie.

Poniżej treść nowego § 14 Regulaminu Tarczy Finansowej:

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent.

2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust. 1 powyżej należy kierować do PFR za pośrednictwem Banku, w którym Beneficjent złożył Wniosek.”

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post