PRAWO PRACODAWCY, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Tarcza 4.0 – zaległe urlopy

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

23.06.2020r. ukazała się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1086 ustawa z 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) potocznie nazywana Tarczą 4.0. Z całością ustawy można zapoznać się TUTAJ

Dzisiaj nie mam zbyt wiele czasu na dłuższy wpis dlatego poinformuję tylko o jednym przepisie aczkolwiek oczekiwanym przez pracodawców od prac na Tarczą 1.0

Otóż zgodnie z nowym art. 15gc wprowadzonym do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,

pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post