DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Niedopuszczalność egzekucji środków z dofinansowań.

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

Tarcza 4.0 w końcu uregulowała problem egzekucji środków jakie zostały wypłacone przedsiębiorcom z tytułu dofinansowań.

Ograniczenie dotyczy:

  • dofinansowań starosty do wynagrodzeń pracowników;
  • dofinansowań starosty dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, nie zatrudniających pracowników;
  • dofinansowań starosty dla organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnych;
  • pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;

Jeżeli w toku egzekucji przed wejściem w życie Tarczy 4.0 zajęto już środki wypłacone z tytułu ww. dofinansowań, to dalsza egzekucja jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi.

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post