ZUS

Radcy kontra ZUS – nowa kancelaria butikowa oficjalnie otwarta !

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Jako że wielokrotnie poruszany był tutaj temat ubezpieczeń społecznych, albowiem rola ZUS i formy pomocowe w związku z epidemią wiążą się z tą dziedziną prawa, to nie omieszkam i tutaj przekazać najświeższe informacje z naszej pracy.

Otóż, miło jest mi poinformować, że w maju tego roku wystartowaliśmy z nowym projektem, czyli Kancelarią Prawa Ubezpieczeń Społecznych – Radcy Kontra ZUS.

Kancelaria więc już działa, podobnie jak jej nowa strona internetowa kancelarii:

www.radcykontrazus.pl

Obecnie czekamy jeszcze na wykonanie i montaż szyldu według poniższego projektu, ale jest to już mała rzecz w porównaniu do pracy włożonej we wdrożenie projektu w życie.

Biuro Kancelarii Radcy Kontra ZUS znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47. Docelowo powinno być jednak więcej miejsc, w których będzie można się z nami bezpośrednio umówić. O efektach nie omieszkam tutaj wspomnieć.

Poza tym, pozostają wszelkie formy zdalne umawiania spotkań, które przez ostatni rok dosyć mocno się rozwinęły.

W końcu działają platformy blogowe, które są i będą nieodłącznym elementem funkcjonowania nowej kancelarii. Mam tutaj na myśli blog Tarcza dla Firmy oraz Odwołanie od decyzji ZUS.

A czym jest i będzie Kancelaria Radcy Kontra ZUS ?

Przede wszystkim jest to kancelaria prawna o wąskim profilu specjalistycznym. W tym przypadku jest to prawo ubezpieczeń społecznych oraz spory z ZUS. Na tego rodzaju kancelarie mówi się, że są butikowe, czyli właśnie wyspecjalizowane w danej branży. I tutaj od razu dodam, że długo dojrzewaliśmy do tego, aby w ten sposób przedstawiać swoje usługi, ale myślę, że jest to odpowiedni czas i chwila 🙂

Na koniec pozwolę sobie wyjaśnić, posiłkując się tym co można przeczytać na nowej stronie kancelarii, czym dokładnie w ramach nowej kancelarii się zajmujemy, tj.

Analizujemy zasadność składania odwołań od decyzji ZUS i przygotowujemy odwołania do Sądów

Reprezentujemy Klientów już na etapie postępowań przed ZUS, jak również w ramach postępowań przed Sądami

Wspieramy Klientów w trakcie kontroli ZUS lub postępowań wyjaśniających

Piszemy zastrzeżenia do protokołów lub pisma wyjaśniające

Sporządzamy opinie lub analizy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych

Opracowujemy też wnioski o pisemne interpretacje do ZUS

Świadczymy usługi tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post