O BLOGU

O BLOGU

Tarcza dla firmy – Blog powstał w obliczu epidemii COVID-19. Docelowo ma jednak stanowić wsparcie w wyjściu z każdego rodzaju kryzysu w firmie.

Nazwa bloga celowo nawiązuje do potocznej nazwy zbioru przepisów, powstałych w założeniu jako lekarstwo lub swoista szczepionka przeciwkoronawirusowa. Tyle że o skutkach nie prozdrowotnych, a bardziej probiznesowych.

Nie da się bowiem ukryć, że pandemia koronawirusa nie stanowi wyłącznie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, lecz ma także istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Gospodarka zaś, w żadnym cywilizowanym kraju, nie może istnieć bez ram prawnych, w których została osadzona. Nie ma co do tego wątpliwości, że koronawirus odcisnął swe piętno bezpośrednio na prawach i obowiązkach nas wszystkich. Skutki te odczuwalne będą we wszelkich sektorach gospodarki i konsekwentnie mogą dotknąć w jakimś stopniu niemal każdego uczestnika obrotu prawnego w naszym kraju.

I wobec tego, ale także ze względu na to, że każdy z nas (autorów) jest praktykującym prawnikiem a także przedsiębiorcą oraz, że posiadamy różne, aczkolwiek wzajemnie uzupełniające się doświadczenia, to chcielibyśmy dzielić się na łamach niniejszego bloga wiedzą i spojrzeniem na prawne zagadnienia powstałe w szczególności na skutek epidemii.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu bloga, w tym stworzenia tarczy dla swojej firmy !

NOTA PRAWNA

Wpisy opublikowane w niniejszym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nadto, wpisy nie mogą być traktowane jako opinie ani porady prawne w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych lub prawnych. Co więcej, autorzy bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem się lub niezastosowaniem się do treści niniejszego bloga. Autorzy bloga ponadto nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.